Kopírovanie ovládačov Nice a Came

01.09.2022

Zakúpili ste si nový diaľkový ovládač k vášmu pohonu brány, no nedarí sa vám ho skopírovať? Poďme sa bližšie pozrieť ako na to. 


Diaľkové ovládače Nice

Z pôvodného už naprogramovaného ovládača sa snažíme presunúť kód na nový zakúpený ovládač. Pre úspešné skopírovanie kódu je potrebné byť v blízkosti motora, respektíve riadiacej jednotky. Kopírovanie pozostáva z 3 bodov.

  1. Začíname novým ovládačom, ktorý otočíme tak, aby LED dióda smerovala smerom nahor. Na ovládači stlačíme 1. tlačidlo a držíme ho stlačené 10 sekúnd. Následne tlačidlo pustíme.
  2. Pokračujeme pôvodným ovládačom: Tlačidlo č.1 stlačíme 3x za sebou asi v sekundových intervaloch. Pri stláčani by brána mala byť v kľude (nemala by reagovať na stlačenia)
  3. Znova na novom ovládači stlačíme tllačidlo č.1  a hneď pustíme. Kopírovanie je ukončené, je potrebné ešte počkať aspoň 10 sekúnd aby sa nastavenia uložili.

Nižšie si môžte pozrieť aj krátke video, kde je ukážka kopírovania ovládačov Nice.


Párovanie ovládačov Nice s elektronikou alebo príjimačom

V prípade že už nemáme žiadny pôvodný ovládač, je možné nový ovládač nahrať priamo do príjimača alebo do elektroniky motora. Záleží od modelu motora Nice. Pre tento spôsob sú podstatné 2 body.

  1. Dostaneme sa k elektronike motora. Na rádiovej karte (SMXI, OXI..) alebo priamo na elektronike, potlačíme tlačidlo na 3-4 sekundy pokiaľ led dióda nezačne svietiť. Následne tlačidlo uvoľníme. (na elektronike tlačidlo s piktogramom ovládača)
  2. Ak na LED dióda na príjimača svieti, vezmeme nový ovládač a tlačidlo ktoré chceme používať, stlačíme na 3-4 sekundy. Tlačidlo uvoľníme až v momente keď LED dióna na príjimači nezačne blikať. Spárovanie je úspešné, no je potrebné počkať na ukončenie blikania LED na príjimači.

Kopírovanie ovládačov CAME

Pripravíme si pôvodný ovládač, ktorý je už na bránu naprogramovaný a tak isto aj nový ovládač. narozdiel od pohonov Nice, nie je potrebné byť v blízkosti brány. Kopírovanie pozostáva z 2 krokov.

  1. Začíname nový ovládačom. Potlačíme naraz tlačidlá č.1 a č.2, a držíme stlačené až pokiaľ LED dióda nebude rýchle blikať. Následne tlačidlá uvoľníme.
  2. Ovládače priložíme k sebe, ako je znázornené na videu nižšie a potlačíme tlačidlá ktoré chceme kopírovať a držíme stlačené pokiaľ LED dióda na novom ovládači nebude svietiť, alebo úplne zhasne. Kopírovanie je úspešné. (Platí pre originálne ovládače CAME rady TOP a TAM)


Spárovanie ovládačov s elektronikou

Tento postup vykonávame ak už nemáme k dispozícii funkčný ovládač. (Platí pre originálne ovládače Came TOP a TAM)

  1. Na elektronike pohonu potlačíme tlačidlo označené CH1 a držíme stlačené. LED začne blikať.
  2. Zoberieme diaľkové ovládanie a za stáleho držania tlačidla CH1 na elektronike, potlačíme tlačidlo na diaľkovom ovládači (to ktoré chceme naprogramovať) a držíme stlačené 3-5 sekúnd. Následne tlačidlá pustíme. Kopírovanie je úspešné.

Ak si s kopírovaním nebudete vedieť poradiť ani po prečítaní našich návodov, neváhajte nás kontaktovať.