Pohony pre dvojkrídlové brány Nice Too3024

20.03.2023

Výmena nefunkčných motorov Liftmaster, pre dvojkrídlovú bránu, za nové pohony Nice TOO3024

Vˇýmena starých, už nefunkčných motorov Liftmaster na dvojkrídlovej bráne, za novšie a modernejšie motory NICE TOO3024 s omnoho viac funkciami. 

Ich hlavna výhoda je ale v napájani a konštruckii motorov. Tieto pohony používaju na svoj chod 24V motory, ktoré sú oproti 230V motorov stavané na omnoho väčšie zaťaženie, dovoľujú nám omnoho častejšie používanie a v neposlednom rade sú aj úspornejšie.