Diaľkové ovládače

Dialkové ovládače

Originálne ovládače

V ponuke nájde originálne dialkové ovládače Came Top-432-EE, Top4RBS, Tam432-SA, Nice Flo2re, Flors, On2E, Inti, Key Sub-44, Play4R, ovládače Hormann, Marantec a Roger.

Univerzálne ovládače

S  univerzálnymi ovládačmi dokážete ovládať jedným ovládačom viaceré značky pohonov bez použitia ďalších externých zariadení ako napríklad externých príjimačov. 

Kopírovanie ovládačov Came, Nice, Key