Dôležitý pomocník pre veľké krídlové brány

08.05.2023

Pri navrhovaní alebo samotnej montáťi motora pre väčšie krídlové brány (nad 3 metre), je vhodné zvážiť použitie elektrozámku, pre zaistenie brány na strane oproti pohonu. 

Takýto elektrozámok slúži pre úplne zaistenie brány po jej zatvorení. Ak je brána dlhá, vplyvom vetra a určitej ohybnosti materiálov, môže mať brána na druhej strane určitú vôľu a pri silnejšom vetre môže dokonca búchať.

Po stlačení tlačidla pre otvorenie brány sa elektronika motora postará najprv o uvoľnenie elektrozámku a následne sa brána začne otvárať. Zaistenie zámku pri zatvorení je rovnako automatické.

V prípade výpadku elektrickej energie je samozrejme možné takýto elektrozámok odblokovať manuálne kľúčami.

Nižšie na videu si môžte pozrieť ako takýto elektrozámok funguje pri otvádaní a zatváraní brány. Takýto elektrozámok je možné použiť aj pre dvojkrídlové brány, podobne ako vo videu. 

Uchytenie elektrozámku je možné aj vodorovne do boku.