Montáž pohonu Roger na samonosnú posuvnú bránu v Bratislave

13.08.2023

V tomto článku Vás stručne prevedieme montážou pohonu na posuvnú bránu, v tomto prípade samonosnú bránu. K tejto bráne sme zvolili pohon Roger BM30. 

V prvom rade je potrebné mať pripravený vhodný betónový podklad. Motor je možné kotviť priamo na betón, ak je brána na koľajničke. Ak je brána samonosná, pod motor je potrebné umiestniť vyvýšený podstavec, nakoľko hrebene je vhodnejšie ukotviť na rám brány a nie na spodnú samonosnú koľajnicu.

Pred samotným osadením podstavca a motora, si upravíme, poprípade vytvoríme "cestičku" v ktorej budeme vieť káble k pohonu brány. V tomto prípade to bol hlavný prívodný kábel, káble k fotobunkám a majáku.

Rovnako je potrebné si priviesť káble aj priamo k príslušenstvu. Od pohonu ťaháme kabeláž k fotobunkám a rovnako aj k majáku. Rovnako môžme ťahať káble k ďalšiemu príslušenstvu ako napríklad magnetický kontakt, kľúčový ovládač alebo klávesnica.

Po osadení podstavca, motora a natiahnutí kabeláže sa pustíme do samotného osadzania fotobuniek a majáku a následne ich pripojíme k pohonu.

Pokračujeme v osadení hrebeňa na samotnú bránu. Hrebeň vo väčšine prípadov osádzeme na skrutky TEX, poprípade je možné ich osadiť na nitovacie matice a skrutky.

Po osadení hrebeňa nesmieme zabudnúť na osadenie koncových dorazov na samotné hrebeň. Motory roger majú magnetické - bezkontaktné magnetické dorazy, vďaka čomu výrazne klesá ich poruchovosť, nakoľko neobsahujú žiadne pohyblivé časti.

Na záver ešte pár fotografií a video z montáži.