Výmena pohonu Liftmaster za Nice Robus

01.08.2023

Ak máte starší pohon posuvnej brány a začína sa prejavovať jeho opotrebovanie alebo nefunkčnosť, môže byť čas na jeho výmenu za moderný a spoľahlivý model. Jednou z možností je inštalácia nového pohonu Nice Robus 400, ktorý prináša pokročilé funkcie a technológie pre plynulé a bezpečné ovládanie vašej posuvnej brány.


Pôvodný model pohonu posuvnej brány Liftmaster. 

Pri výmene pohonu bolo potrebné urobiť mierne úpravy, nakoľko základ pre kotvenie motora bol nedostačujúci. 

Výmena starého pohonu za nový pohon, napríklad konkrétne tento Nice Robus 400 predstavuje rozumnú investíciu do bezpečnosti a pohodlia vášho domova alebo firmy. Okrem toho zvýši hodnotu vášho majetku a zlepší prvý dojem pre návštevníkov. 

K výmene došlo aj na fotobunky. Pôvodné staré fotobunky neboli ani len zapojené do motora, nakoľko ich funkčnosť skončila pravdepodobne oveľa skôr.

Nový pohon Nice Robus je od predošlého omnoho rýchlejší, úspornejš´´i a tak isto tichší. 

Inštaláciu pohonu odporúčame prenechať skúsenej firme. Pri výbere pohonu Nice máte u nás záruku 3 roky.