Naše montáže

Kompletná fotogaléria naších montáži pohonov

Venujeme sa hlavne montáži pohonov brán Nice s ktorými máme veľmi dobré dlhoročné skúsenosti. Na tieto pohony ponúkame predlženú záruku 3 roky, pri motoroch Roger Technology dokonca 5 rokov.

Okrem toho, robíme montáž a servis pohonov brán iných značiek. Venujeme sa napríklad aj pohonom Came, Key a Roger.

Modernizácia staršej posuvnej brány s nefunkčným pohonom Came BK1200 ktorý bol nahradený novším pohonom Roger BH30/810, doplnený o GSM modul pre ovládanie prezvonením na určené telefónne číslo.

Chcete vidieť aj naše staršie montáže pohonov?